Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy jest zobowiązaniem finansowym udzielanym przez bank w celu „finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą”. W dużej mierze dotyczy to wydatków wiążących się z zakupem zaopatrzenia dla przedsiębiorstwa, zapłaceniem bieżących płatności oraz sfinansowaniem zakupu tzw. środków trwałych o niskiej wartości pieniężnej.

W dzisiejszych czasach, zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach na świecie funkcjonowanie przedsiębiorstw (niezależnie od ich wielkości) w dużym stopniu opiera się finansowaniu ich bieżącej działalności z tzw. kredytu obrotowego. To krótkoterminowe zobowiązanie finansowe, zwane również kredytem odnawialnym, zaciągane jest przez firmy głównie na pokrycie opłat związanych z ich zaopatrzeniem, wyposażeniem, sprzedażą oraz świadczeniem różnego rodzaju usług. W niektórych przypadkach kredyty obrotowe wiążą się również ze spłatą zadłużenia danego przedsiębiorstwa.

Krótkoterminowy kredyt dla firm na finansowanie ich bieżącej działalności na rynku wypłacany jest przez banki jednorazowo lub w transzach po spełnieniu przez dane przedsiębiorstwo określonych wymogów.

Samo przyznanie kredytu obrotowego zależne jest jednak od takich czynników jak jego wysokość wraz z oprocentowaniem (koszt kredytu obrotowego), okres kredytowania, stopień ryzyka oraz kondycja finansowa danej firmy.

Główną zaletą jest fakt, że kredyt obrotowy nie musi być spłacany w tradycyjnych, comiesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych. Spłata może odbywać się np. kwartalnie Część banków umożliwia zastosowanie sposobu spłaty polegającego na comiesięcznym regulowaniu jedynie odsetek. W takim przypadku kapitał zazwyczaj należy zwrócić jednorazowo w końcu okresu kredytowania.

Zazwyczaj osoby zaciągające kredyt obrotowy nie muszą informować banku o celu finansowym, na który zostanie on przeznaczony. Jest to jednak cecha uzależniona od wewnętrznej polityki różnych banków. Można spotkać się z sytuacją, w której gotówka zostanie wypłacona dopiero po określeniu celu finansowego.

Kredyt obrotowy w wielu przypadkach zapewnia utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw.

Partnerzy