Kredyty inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne przeznaczone są dla firm i przedsiębiorstw. Z reguły udzielane są na długi okres spłaty, najczęściej w ratach stałych z malejącą wysokością odsetek. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest (jak sama nazwa wskazuje) na różnego rodzaju inwestycje w firmie.

Przykładem wykorzystania środków kredytu inwestycyjnego może być rozbudowa floty transportowej firmy lub budowa nowych obiektów na potrzeby firmy. Aby móc uzyskać kredyt inwestycyjny należy przedstawić sytuację finansową firmy i udowodnić jej wypłacalność oraz przedstawić zasadność inwestycji, na którą zawierany jest kredyt inwestycyjny.

Kredyt inwestycyjny zaciągany jest przez przedsiębiorstwo w celu sfinansowania inwestycji, której celem jest zwiększenie albo utrzymanie bieżącej wartości majątku trwałego. Oznacza to, że za pieniądze przyznane w ramach takiego kredytu firma może kupić nowy środek transportu, zainwestować w nieruchomość lub nabyć licencję.

Dla wielu przedsiębiorstw taki kredyt jest jedynym sposobem na utworzenie, budowę lub modernizację firmy, jest on nieraz jedyną szansą na rozwój przedsiębiorstwa.

Ponieważ kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na różne cele(modernizacja, wyposażenie, zakup, budowa, zaopatrzenie itd.), wśród kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki można wyodrębnić trzy główne rodzaje: kredyty na wyposażenie, kredyty na restrukturyzację, kredyty na zakup lub budowę.

Poszczególne rodzaje kredytu kierowane są do różnych kredytobiorców: należy pamiętać, iż o kredyt inwestycyjny mogą się ubiegać zarówno przedsiębiorcy o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i ci, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w świecie biznesu.

Kredyty na wyposażenie dotyczą możliwości zakupu lub modernizacji sprzętu, a także nabywania lub budowy majątku trwałego.

Kredyty na restrukturyzację pozwalają pokryć koszty w przypadku konieczności przebudowy struktury gospodarczej przedsiębiorstwa.

Kredyty na zakup lub budowę umożliwiają nabywanie całych obiektów przemysłowych.

Coraz częściej wśród oferowanych przez banki kredytów znajdują się takie, które mają charakter linii kredytowej. Kredytobiorca, decydując się na tego typu fundusz inwestycyjny, nie musi sprecyzować konkretnych kwot, które chce przeznaczyć na konkretne cele. Wciąż jednak najpopularniejsze są takie formy kredytu, w których cel musi być jednoznacznie określony w umowie.

 

Partnerzy